บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อารียา”) ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อย่อ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย โครงการต่างๆ ดำเนินการภายใต้ชื่อ “อารียา”

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทฯ ได้นำหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในปี 2547 โดยในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการพัฒนา
โครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความ ต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของบริษัท และบริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาโครงการพักอาศัยที่มีความครบวงจร จึงได้ เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือ คอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม เพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ โครงการที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

โครงการบ้านเดี่ยว

โดยบริษัทฯ จะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินใน โครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โดย ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 12 โครงการ

At the present, the Company owns 12 projectst

 • อารียา บุษบา
 • อารียา สวนา 3
 • อารียา เมทโทร เกษตร
 • อารียา โคโม่ บางนา
 • เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
 • เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 • อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ
 • อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา
 • อารียา ดอนเมือง สรงประภา
 • อารียา โคโม่ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
 • อารียา โคโม่ วงแหวน–ราชพฤกษ์
 • ดิ เอวา เรสซิเดนซ์

โครงการทาวน์เฮ้าส์

บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด
แบบ 2 ชั้น
 • อารียา แอทโฮม
 • เดอะ คัลเลอร์ส แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา
 • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา กม.10
 • เดอะ วิลเลจ บางนา
 • เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.8
 • เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา กม.10
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต-ลำลูกกา
 • เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1
 • เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 • เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-รามอินทรา
 • เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา
 • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา-วงแหวนฯ
 • เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ
 • เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-ราชพฤกษ์
 • เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์
 • เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4
 • เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 2
 • เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 • เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 • เดอะ คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2
 • เดอะ คัลเลอร์ส์ พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3
 • เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2
 • เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน
 • เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน
 • เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2
 • เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา
 • เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา 2
เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร 2 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความ ต้องการที่อยูอ่ าศยั สำหรบั กลุม่ ครอบครัวขนาด เล็กและครอบครัวที่เกือบใหม่ โดยในปัจจุบัน นั้นมีอยู่ด้วยกัน 8 ทำเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ติวานนท์, บางนา, รังสิต, สรงประภา, ราชพฤกษ์, ไทรน้อย และวงแหวน-รามอินทรา โดยบริษัท ยังมีแผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพื่อรองรับ ความต้องการในรูปแบบเดียวกันให้ครอบคลุม พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นแบบใหม่ ที่ชื่อ เดอะ วิลเลจ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นทาวน์เฮาส์ ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี่ยว และมี บริเวณสวนรอบบ้าน และหน้าบ้านที่กว้าง ทำให้สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 2 คัน
แบบ 3 ชั้น
 • อารียา ทูบี
 • เดลี่ บาย อารียา
 • อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา
 • อารียา บริกก์ รังสิต-ลำลูกกา
 • อารียา บริกก์ บางนา กม.10
 • อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ
 • อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4
เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีขนาดเล็กถึง ขนาดปานกลาง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับ ผู้บริโภค โดยในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ทำเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, ดอนเมือง-สรงประภา และรังสิต - ลำลูกกา
แบบ 4 ชั้น
 • อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77
เป็นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั้น เพื่อตอบสนอง กลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรีเมี่ยมที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก และมีความโดดเด่น ในเรื่องการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่อง ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม นี้ ในปัจจุบันนั้นมีโครงการ สุขุมวิท 77

โครงการคอนโดมิเนียม

โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัทฯ คือ จะตั้งอยู่บนที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมนั้นเน้น พัฒนา เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ประเภท ชื่อโครงการ รายละเอียด
แบบ 8 ชั้น
 • เอ สเปซ อโศก-รัชดา
 • เอ สเปซ เกษตร
 • เอ สเปซ สุขุมวิท 77
 • เอ สเปซ เพลย์
 • เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
 • เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซอง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชั้น พื้นที่ แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เป็น โครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยใน ปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ทำเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, อโศก-รัชดา, สุทธิสาร, สุขุมวิท 53 และสุขุมวิท 77 โดยบริษัทยังมี แผนในการเพิ่มจำนวนทำเลเพื่อรองรับความ ต้องการในรูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร
แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร
 • เอ สเปซ ไอ.ดี.
 • เอ สเปซ มี บางนา
 • เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์
 • เอ สเปซ เมกา
เป็นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป็น ส่วนตัว และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดย ในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ทำเล อันได้แก่ อโศก-รัชดา, บางนา และ รัตนาธิเบศร์
แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร
 • สุนทรียา
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนา ในพื้นที่ CBD เพื่อเน้นการตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม ประกอบ กับจุดขายในส่วน Private Club เพื่อตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการระดับพรีเมี่ยมเกรด โดยในปัจจุบันนั้น มีอยู่ด้วยกัน 1 ทำเล อัน ได้แก่ ราชดำริ โดยบริษัทยังมีแผนในการเพิ่ม จำนวนทำเลเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบ เดียวกันให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ 2 โครงการนั้น มีชื่อโครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนี้ถูกก่อสร้างเป็น กลุ่มอาคารเก่าแก่สถาปัตย์สุดคลาสสิกโดยการจำลองบรรยากาศของ English Old Town และอีกโครงการชื่อ Life Style Club ย่าน เกษตร-นวมินทร์

ในปี 2561 บริษัทจะเปิดตัวโครงการทั้งหมด 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 20,260 ล้านบาท เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

GALLERY