ราคาหลักทรัพย์
SET : A
ราคาล่าสุด
4.98
เปลี่ยนแปลง(%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.98 - 4.98

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการบ้านเดี่ยว

มากกว่า
12
โครงการ

โครงการทาวน์เฮ้าส์

มากกว่า
35
โครงการ

โครงการคอนโดมิเนียม

มากกว่า
10
โครงการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
2562
15,279.32
เมื่อเทียบกับปีก่อน
9.82 %
สรุปข้อมูลทางการเงิน
กำไรสุทธิ
-280.61
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
2,988.57
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สินรวม
11,876.15
หน่วย: ล้านบาท

ปฏิทินนักลงทุน

ไม่มีกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

แจ้งยกเลิกขายอาคารสำนักงานใหญ่กับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563-แก้ไข

แจ้งยกเลิกขายอาคารสำนักงานใหญ่กับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนและสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563
รายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
+66 (0) 27989999

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัท