SET: A
5.00
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ : 13 ส.ค. 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,200
ราคาเปิด
5.00
วันก่อนหน้า
5.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05 / 15,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00 / 300
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.00 - 5.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.50 - 6.25