SET: A
4.98
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ต.ค. 2563 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,700
ราคาเปิด
4.98
วันก่อนหน้า
4.98
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00 / 16,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.96 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.98 - 4.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.50 - 6.25