SET: A
4.96
-(-%)
ปรับปรุงเมื่อ : 15 ม.ค. 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,500
ราคาเปิด
4.96
วันก่อนหน้า
4.96
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.96 / 3,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.94 / 200
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.88 - 4.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.50 - 6.20